PROJEKTYKontakt: +48 505 260 425

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU GEKON:

 

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnej metody obniżania wilgotności materiałów sypkich w technologiach produkcji paliw Alternatywnych

 

Partnerzy projektu:

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

Ekopoz Sp. z o.o. – Lider Projektu

Politechnika Poznańska – Partner Projektu

 

Streszczenie projektu:

Projekt w fazie B+R ma na celu opracowanie innowacyjnej technologia obniżania wilgotności materiałów sypkich. Wdrożenie wyników prac fazy B+R polegać będzie na budowie zakładu produkującego paliwo alternatywne z odpadów pochodzących z przemysłu lub w drugim wariancie wdrożenie polegać będzie na uruchomieniu produkcji i sprzedaży modułów obniżających wilgotność.

Głównym założeniem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnej technologii służące do obniżania wilgotności materiałów sypkich w produkcji paliwa alternatywnego. Założenie bezpośrednio odzwierciedla cel główny projektu Gekon. Dzięki wdrożeniu opracowanej technologii bezpośrednio zmniejszy się ilość niezagospodarowanego odpadu pochodzącego z przemysłu oraz odpadu o kodzie 03 03 07. Odpad ten zostanie przerobiony na paliwo alternatywne, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia węgla kopalnego. Opracowana technologia i jej wykorzystanie są typowo działaniami proekologicznymi, ukierunkowanymi na zmniejszenie strumienia niezagospodarowanych odpadów oraz na wzrost wykorzystania paliwa alternatywnego w przemyśle.

W projekcie zostały określone następujące cele:

  1. Opracowanie technologii innowacyjnej metody obniżania wilgotności materiałów sypkich w produkcji paliw alternatywnych.
  2. Budowa, uruchomienie oraz badania prototypowego modułu suszącego.
  3. Osiągniecie zdolności do wdrożenia w jednym z dwóch wariantów:

W1 – Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez budowę wzorcowego zakładu do produkcji paliwa alternatywnego RDF (Refuse Derived Fuel),

W2 – Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez uruchomienie produkcji modułu obniżającego wilgotność oraz rozpoczęcie sprzedaży tych urządzeń. W fazie B+R projektu powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone zaprojektowaniem i zbudowaniem prototypowego urządzenia będącego elementem nowatorskiej linii otrzymywania paliwa z odpadów.

 

DOKUMENTACJA