ZAPYTANIE OFERTOWEKontakt: +48 505 260 425

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:

"Opracowanie technologii separacji pozwalającej na ponowne wykorzystanie w procesach produkcji frakcji drzewnej zawartej w odpadach wielkogabarytowych zbieranych selektywnie w ramach odpadów komunalnych z gospodarstw domowych”

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - badania próbek materiału drzewnego.pdf