Oferta  >  Rozdrabnianie i przesiewanieKontakt: +48 517 750 690

Rozdrabnianie i przesiewanie odpadów

Usługowe rozdrabnianie :
odpadów komunalnych
odpadów wielkogabarytowych
korzeni i gałęzi drzew
opakowań drewnianych
odpadów przemysłowych


Posiadamy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy  Doppstadt  DW 3060 BUFALLO wyposażony w separator magnetyczny do separacji metali.